Napisz komentarz


 

Cztery Rundy Konkursowe. Każda polega na przygotowaniu dwóch grafik oraz dwóch komentarzy.

Jak przygotować komentarz?
Komentarz musi dotyczyć wybranego wersetu umieszczonego na grafice oraz fragmentu Księgi z którego on pochodzi.

Przy tworzeniu komentarza pomogą Ci odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Co dany fragment i werset mówi o Bogu, a co o człowieku?
  2. Do czego zachęca ten fragment i werset (np. do naśladowania lub unikania)?
  3. Jaką Bożą obietnicę przedstawia ten fragment albo werset?
  4. Co Bóg mówi do Ciebie przez ten fragment i werset?
  5. Co postanowiłeś zrobić zainspirowany tym fragmentem i wersetem (kiedy, jak)?
  6. Za co chciałbyś podziękować Bogu?

 
Każdy komentarz powinien zawierać:

  • krótki opis co mówi i do czego zachęca dany fragment i werset (pytania 1-3)
  • twoje przemyślenia, refleksja i decyzja zainspirowana tym fragmentem i wersetem (pytania 4-6)

Długość komentarza powinna wynosić pomiędzy 4 a 8 zdań. Jeśli komentarz będzie posiadał niewłaściwą ilość zdań, to Jury Konkursowe przydzieli zerową ilość punktów.

Przykłady
Komentarz do fragmentu: 1 List Św. Piotra 5,7 "Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was"
Przykład 1. Ciągle coś nie idzie po mojej myśli, coś mi się nie udaje, chociaż staram się ze wszystkich sił. A teraz widzę, że wszystkich tych zmartwień i porażek nie muszę dźwigać sam. Bogu na mnie zależy. Przecież On jest wszechmogący, na pewno mi pomoże. Skoro Mu zależy, to mnie nie zostawi samego. Boże, dziękuję Ci, że zależy Ci na mnie. Pomóż mi proszę z tymi trudnymi sprawami. Chcę Ci już teraz dziękować, bo wiem, że we właściwym czasie uczynisz to, co dla mnie najlepsze.


Przykład 2. Fragment zachęca, żeby podjąć decyzję oddania Bogu swoich zmartwień i zaufania Mu. Bogu ogromnie zależy na każdym z nas. Nie chce, żebyśmy się zamartwiali i byli smutni. Jezus wziął na siebie wszystkie nasze słabości, grzechy, choroby na krzyż i zwyciężył. Zainspirowana tym fragmentem postanowiłam w czasie wieczornej modlitwy opowiedzieć Bogu o tym, co jest dla mnie trudne, tak jak mojej najlepszej przyjaciółce i poprosić Go o pomoc.

Wskazówki:

Każdy przygotowany przez Ciebie  komentarz będzie oceniany w ramach konkursu. Kiedy będziesz czytać Biblię, nie śpiesz się. Możesz przeczytać całą wskazaną Księgę w jeden dzień, ale lepszym rozwiązaniem jest podzielenie sobie na kilka rozdziałów dziennie. Jeśli jakiś fragment Cię zaciekawi, zatrzymaj się. Zapisz swoje przemyślenia w zeszycie. Czasami warto  przeczytać pewne fragmenty kilka razy, wówczas obudzą w Tobie nowe spojrzenie i ciekawe odkrycia. Tak działa nasz mózg. Potrzebuje czasu. Oprócz mózgu, czasu potrzebuje również nasze serce, aby "usłyszeć" co Bóg chce Ci powiedzieć poprzez ten fragment. 

Tworząc takie notatki, zdecydowanie łatwiej będzie Ci później wybrać ciekawy werset oraz utworzyć do niego opis. Przydzielane punkty będą uzależnione nie tylko od ładnego wyglądu grafiki, ale również od wartościowych treści i tego co napiszesz.