Stwórz grafikę


 

Cztery Rundy Konkursowe. Każda polega na przygotowaniu dwóch grafik oraz dwóch komentarzy. Tu możesz rozwijać swoje pasje: fotograficzne, plastyczne, malarskie, kreatorskie.

Jak przygotować grafikę?
Grafika musi powstać na podstawie przeczytanej Księgi z Biblii. Każda Runda ma przypisaną jedną konkretną Księgę. 

  1. Przeczytaj wskazaną Księgę.
  2. Wybierz dwa wersety, które dla Ciebie są ważne, inspirujące, ciekawe.
  3. Pomyśl jaka grafika pasowałaby do wybranego wersetu.

Grafika może być stworzona na podstawie: wykonanego zdjęcia, narysowanego lub namalowanego rysunku plastycznego dowolną techniką lub opracowanej ilustracji komputerowej.
Lubisz fotografię ...

Zrób ciekawe zdjęcie np. telefonem. Zdjęcie może zawierać dowolny temat, który według ciebie będzie związany z wybranym wersetem oraz przeczytaną Księgą. Dodaj werset.


Kochasz rysować ...

Stwórz rysunek plastyczny zainspirowany przeczytaną Księgą. Dorysuj lub dodaj wybrany werset. Zeskanuj rysunek lub zrób jego zdjęcie. Przy pomocy programu graficznego możesz go upiększyć, zmodyfikować.

Tworzysz ilustracje ...

Wybierz dowolny program do tworzenia ilustracji komputerowych, obrazów czy anime. Przygotuj ilustrację związaną z przeczytaną Księgą. Dodaj wybrany werset.

Możesz skorzystać z programu graficznego w celu edycji, modyfikacji zdjęcia, rysunku lub ilustracji oraz dodania wersetu.

Wymagania techniczne

  • Przygotowana grafika powinna być zapisana w formacie JPG, JPEG lub PNG.
  • Rozdzielczość grafiki powinna być nie mniejsza niż 800x600 pikseli
  • Maksymalny rozmiar pliku z grafiką może wynosić 4MB


Uwaga :

Pamiętaj, aby korzystać z darmowych programów graficznych  jeśli nie posiadasz licencji.  Możesz skorzystać tylko z własnego zdjęcia, własnego rysunku plastycznego i własnej ilustracji. Nie wolno korzystać z grafik przygotowanych przez inne osoby lub pobranych z internetu (patrz: Regulamin konkursu).