Weź udział


 

Uczestnicy konkursu
Konkurs "Wielki świat, a w nim Ty" skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych, która ukończyła w tym roku szkolnym klasę 6,7,8.  Udział w Konkursie jest nieodpłatny.

Zgoda rodziców
Udział w Konkursie wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych z racji niepełnoletności uczestników. W tym celu rodzic/opiekun prawy musi:


Wystarczy zarejestrować się jeden raz. Jeżeli zarejestrowałeś się podczas poprzedniej rundy, to nie musisz tego robić ponownie podczas tej rundy.

Uwaga. Rejestracja jest wymaganym warunkiem uczestnictwa w Konkursie. Prace konkursowe osób niezarejestrowanych, nie będą oceniane przez Jury Konkursowe.


Formuarz Zgłoszeniowy